• Kácení stromů

  Kácení stromů Zajišťujeme kácení stromů ze země nebo rizikové kácení stromů (pomocí stromolezké techniky). Kácíme stromy všech velikostí a druhů, v běžných i ztížených podmínkách. Nejlevnější a nejběžnější je kácení stromů ze země s usměrněním padajícího kmene, kdy musí být zajištěn dostatečný prostor pro dopad stromu a dostatečná bezpečnost objektů i osob v blízkosti stromu.

  Nejsou-li zajištěny bezpečné podmínky pro kácení stromů ze země, nebo je strom ve špatném stavu, přichází na řadu kácení ve ztížených podmínkách tzv. rizikové kácení stromů. Naši stromolezci využívají lanové techniky, případně autojeřáby či vysokozdvižné plošiny. Strom je po částech postupně rozřezáván a dopravován na zem pomocí lan bez poškození okolního terénu. Štěpkování

  Po pokácení stromu provádíme dle dohody následné služby likvidace dřevní hmoty. Štěpkováním rozdrcenou dřevní hmotu je možné použít pod stromy a keře (mulčování) či na jiné účely. Kmeny vám podle přání nařežeme na polena požadované délky. Zařídíme také také frézování pařezů pod úroveň terénu pomocí pařezové frézy. Nevyužitou dřevní hmotu odvezeme.
 • Arboristika informace – konzultace – realizace

  Péče o stromy

  Zabýváme se arboristikou – komplexní péčí o stromy od výsadby, přes řez, celoživotní péči až po kácení.

  Vzdělávání – kurzy, školení a praxe na míru

  Poskytujeme praktická školení a kurzy v arboristice přesně na míru dle vašich potřeb

  Odborné a znalecké posudky

  Odborné i znalecké posudky zpracovávají zkušení odborníci, znalci v oblastech Ochrana přírody a Zemědělství se specializací na arboristiku. Kromě vizuálních metod hodnocení využíváme i měření rozsahu infekce dřeva akustickým tomografem ArborSonic 3D.

  Kácení stromů

  Máme dlouholeté zkušenosti s řezem a kácením stromů v běžných i ztížených podmínkách. Zajišťujeme kácení ze země i tzv. rizikové kácení stromů pomocí stromolezecké techniky, manipulačních plošin či s pomocí autojeřábu. Větve po řezu likvidujeme štěpkováním, pařezy frézováním.

  Tel:(+420) 603 816 296, (+420) 603 465 612

 • Komplexní péče o stromy

  Výsadba, řez  a ošetřování stromů

  Provádíme komplexní péči o stromy od jejich výsadby, přes všechny druhy řezů až po ošetření a sanaci stromů – veteránů.
  • Výchovný řez mladých stromů
  • Zdravotní, bezpečnostní, redukční i speciální řezy vzrostlých stromů
  • Tvarovací řezy stromů
  • “Přírodě blízké” ošetření starých stromů
  • Instalace bezpečnostního vázání do korun stromů
  • Ošetření mechanických poranění a
  • Sanace starých stromů
  • Komplexní péče o památné stromy
  • Instalace hromosvodů na bleskem ohrožené stromy
  • Poradenská a konzultační činnost, odborné i znalecké posudky, měření akustickým tomografem ArborSonic 3D

  Kácení stromů

  Kácení stromů Zajišťujeme kácení stromů ze země nebo rizikové kácení stromů (pomocí stromolezecké techniky). Kácíme stromy všech velikostí a druhů, v běžných i ztížených podmínkách. V případě nutnosti spolupracujeme s autokjeřábem. Po kácení zajistíme dle dohody odfrézování pařezu, likvidaci dřevní hmoty a štěpkováním větví včetně odvozu.
  • Kácení stromů ze země
  • Postupné kácení stromů ve ztížených podmínkách stromolezeckými technikami, z manipulačních plošin a s pomocí jeřábů
  • Frézování pařezů
  • Úklid a zpracování dřevní hmoty včetně drcení (štěpkování) větví
   
 • Jaké služby nabízíme

  Komplexní péče o stromy

  • Výsadba stromů
  • Všechny technologie řezů stromů
  • Ošetření mechanických poranění
  • Sanace a ošetření starých stromů
  • Komplexní péče o památné stromy
  • Kácení ze země, stromolezeckými technikami, z manipulačních plošin i s pomocí jeřábů
  • Frézování pařezů a zpracování dřevní hmoty štěpkováním

  Školení a kurzy na míru v oblasti péče o stromy

  Máme pro Vás připravené základní kurzy:

  • Řezy stromů a keřů
  • Bezpečnostní vazby
  • Determinace dřevin

  V případě zájmu pro Vás připravíme školení na míru.

  Odborné a znalecké posudky na stromy

  • Inventarizace a hodnocení stavu stromů
  • Soudně znalecké posudky v oblastech Ovocnářství a zahradnictví a Ochrana přírody spec. arboristika
 • Posudky a měření tomografem

  Arbonet, s.r.o. – poradenský servis v péči o dřeviny

  • Znalecké a odborné posudky
  • Odborná vyjádření, protokoly z místních prohlídek a šetření
  • Technické dozory při výsadbách a pěstebních opatřeních
  • Konzultace a odborná vyjádření při jednáních s OS
  • Inventarizace, posouzení a analýza aktuálního stavu stromů
  • Návrhy pěstebních opatření, plány péče o stromy
  • Více než 15 let aktivních zkušeností v péči o památné stromy

  ! Nově diagnostika akustickým tomografem Fakopp 3D ze země i v koruně stromů !

  Matematický model ArborSonic 3D modeluje rozsah a rozložení hniloby ve dřevě a vypočítává pravděpodobnou odolnost kmene či větví proti zlomu v místě měření.

  Ing. Marek ŽĎÁRSKÝ
  Český certifikovaný arborista – konzultant
  tel.: 603 465 612, e-mail: marek.zdarsky@arbonet.cz
  Znalec v oboru: Ochrana přírody a Zemědělství Specializace:hodnocení vitality a statiky stromů, technologie ošetření a nápravných opatření, dendrologie, péče o dřeviny a jejich poškozování lidskou činností

  Ing. Pavel WÁGNER
  zahradní inženýr,
  tel.: 603 816 296, e-mail: pavel.wagner@arbonet.cz
  Znalec v oboru Zemědělství, odvětví ovocnářství a zahradnictví, specializace: arboristika – posuzování zdravotního stavu, poškození a technologií péče o dřeviny rostoucí mimo les

  Na požádání vám zašleme cenovou kalkulaci za posudek či měření.

  Další informace o znaleckých posudcích
 • Svoji práci děláme rádi

  Při naší práci se opíráme nejen o odbornost ale i již dvacetiletou praxi.

  Zde můžete shlédnout několik ukázek naší práce Váš strom – naše starost – vaše radost.

  Obraťte se na nás…

 • Školení, kurzy a praxe v péči o dřeviny

  S praktickými školeními na míru pro pracovníky zahradnických firem, obecních a městských úřadů zabývajícími se při péčí o dřeviny, máme bohaté dlouholeté zkušenosti (11 let jsme organizovali a předníšeli na škoeních a praktických kurzech ve společnosti Schola Arboricultura, s.r.o.).

   

  Náplň kurzu, lektora a počet hodin školení dohodneme předem se zákazníkem dle jeho skutečných potřeb. V rámci jednoho školení na míru zkombinovat lze kombinovat i větší počet zahradnických témat a přizpůsobit je počtu účastníků školení i časovému rozvrhu školení.

  Nabízíme např. tato školení na míru:

  • řez keřů
  • bezpečnostní vazby
  • řez stromů
  • determinace dřevin

  Podrobnější popis těchto školení je možné na vyžádání zaslat.

  V případě Vašeho zájmu o jakýkoli typ školení na míru nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese: info@arbonet.cz nebo pomocí kontaktního formuláře.

 • Znalectví Odborné posudky

  Záznamy našich soudních znalců v oblasti arboristiky jsou k nahlédnutí zde:

  Ing. Pavel Wágner – Ovocnářství a zahradnictví, spec. arboristika

  Ing. Marek Žďárský – Ochrana přírody, Ovocnářství a zahradnictví

  Vizuální hodnocení stavu stromů

  Znalecký posudek arboristika Inventarizace a hodnocení stavu stromů slouží k získání informací o lokalizaci a identifikaci, aktuálního stavu, funkčnosti i potenciálu hodnoceného jedince (či jedinců) s cíálem navrhnout optimální řešení pro jeho (jejich) zachování nebo naopak odstranění ze stanoviště. Na základě stanovení účelu (cíle) hodnocení stavu stromů vybíráme vhodnou metodiku hodnocení! Výstup hodnocení se skládá z části mapové a textové, nezbytnou součástí hodnocení je zpracování kvalitní fotodokumentace. Posuzování stavu stromů a odborné posudky provádíme ve většině případů vizuálně ze země či přímo v koruně stromu s pomocí lezecké techniky. V případě potřeby používáme k anylýze stavu kmene, či kosterních větví, akustický tomograf ArborSonic 3D, který dokáže vykreslit 2D i 3D obraz průřezu dřevem v dané hladině

  Znalecké posudky

  Znalecké posudky provádíme v oblastech posuzování zdravotního stavu, poškození a technologií péče o dřeviny rostoucí mimo les, hodnocení vitality a statiky stromů vč. diagnostiky koruny stromolezeckou technikou, technologie ošetření a nápravných opatření na dřevinách rostoucích mimo lesa a dendrologie, péče o dřeviny a jejich poškozování lidskou činností.
 • Naše reference

  Naši spokojení zákazníci

  • Magistrát hlavního města Prahy
  • Úřady městských částí Praha 4, Praha 2, Praha 8, Praha 9, Praha 15, Praha – Satalice a Praha – Horní Počernice
  • Správa CHKO Český ráj
  • NKP Vyšehrad
  • Národní památkový ústav střední Čechy
  • Městské úřady Chomutov, Lysá nad Labem, Milovice, Rokytnice n. Jizerou, Turnov a Strakonice
  • Botanický ústav AV ČR
  • Správa zámeckého parku Průhonice
  • Ředitelství silnic a dálnic Správa Liberec
  • Technická správa komunikací – Oblastní správa Praha 6

  Kde jsme pracovali v Čechách či na Moravě ?

  • Královská obora (Stromovka) v Praze 7 (MHMP)
  • Obora Hvězda v Praze 6 (MHMP)
  • Petřínské sady v Praze 1 (MHMP)
  • Národní kulturní památka Vyšehrad
  • Královská zahrada Pražského hradu (Správa Pražského hradu)
  • Zámecký park Průhonice (Správa zámeckého parku)
  • CHKO Český ráj – památné stromy
  • Město Lysá nad Labem
  • Město Milovice
  • Město Říčany – památné stromy
  • Město Turnov – památné stromy a vybraná městská zeleň
  • Malá Skála, Rokytnice nad Jizerou
  • Město Chomutov – centrální park, Kamencové jezero, památné stromy
  • Kralice na Hané a Březnice – Památné stromy
  • Město Strakonice – vybraná uliční stromořadí a památné stromy
  • Sedmihorky – památná lipová alej (CHKO Český ráj)
  • Hrad Grabštejn a hrad Valdštejn
  • Zámek a hrad Klenová, Zámek Březnice, Zámecký park Veltrusy
  • ZOO Praha a Botanická zahrada UK Na Slupi

  Ale také jsme pracovali v cizině …

  • Niagara Parks Commission, Kanada (VI.-IX. 1995)
  • Holden Arboretum, Ohio, USA (VI.-IX. 1995)
  • AB Trepleie, Oslo, Norsko (červen 1998)
  • Integrity Tree Care, Ohio, USA (VIII. – X. 1998)
  • Bois de Vincennes – Paříž, Francie (duben 2000)
  • Coventry, Anglie (březen 2003)
  • Cincinnaty, USA (II.2004)
  • Salzburg, Rakousko (červenec – září 2004)
  • Birmingham, Anglie (únor 2005)

  Napsali o nás …

  Odborníci ohýbali stromy …

  Nebezpečné stromy u turistických stezek

     
 • náš tým pracuje pro vás

  Kdo jsme

  Společnost Arbonet, s.r.o. zasazená v prosinci 2007 do požehnané půdy v Praze – Horních Počernicích je houževnatým stromem přátelství vypěstovaným ze dvou samostatně výdělečně činných stromolezců ing. Pavla Wágnera a ing. Marka Žďárského. Od roku 1987 se společně věnují zahradnictví a v arboristice podnikají již od roku 1994.

  Naše vize

  Kvalita, solidnost, věrnost a profesionalita s lidskou tváří, to vše chceme dále nabízet nejen těm, kteří již dlouhodobě naše služby využívají, ale i těm, pro které setkání, při realizaci služby, nemusí být jen pouhým obchodem.

  Lidé

  Ing. Pavel Wágner Ing. Pavel Wágner – jednatel společnosti, zahradní inženýr znalec v oboru Zemědělství, odvětví zahradnictví, specializace arboristika tel.: 603 816 296, e-mail: pavel.wagner@arbonet.cz

  Ing. Marek ŽďárskýIng. Marek Žďárský – jednatel společnosti, zahradní inženýr znalec v oboru Ochrana přírody a Zemědělství Český certifikovaný arborista Konzultant viz http://arborista.mendelu.cz/ tel.: 603 465 612, e-mail: marek.zdarsky@arbonet.cz

  Ing. Zora Wágnerová zahradní inženýrka, výsadby a povýsadbová péče o vzrostlé stromy tel.: 603 816 296, e-mail: info@arbonet.cz

  Jitka Žďárská odborná školení na míru, administrativa tel.: 774 553 222, e-mail: jitka.zdarska@arbonet.cz

     
 • Kontaktujte nás

  Kontaktní informace

  Arbonet, s.r.o.

  Dolská 2486/12 193 00 Praha 20 - Horní Počernice IČ: 28201906, DIČ: CZ28201906 Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C.132450. Kontaktní údaje: Tel: +420 603 816 296 Tel: +420 603 465 612 E-mail: info@arbonet.cz
 • Péče o stromy← zpět

 • Řezy stromů← zpět

 • Mulčování← zpět

 • Štěpkování← zpět

 • Kácení stromů ze země← zpět

 • Rizikové kácení stromů← zpět

 • Frézování pařezů← zpět

 • Školení na míru← zpět

 • Znalectví← zpět

Realizace řezu stromů
péče o stromy rostoucí mimo les
Kácení stromů
včetně rizikového kácení a kácení do jeřábu

Arboristika

informace – konzultace – realizace

Odborná konference: „Občan, spolek, obec a orgány ochrany životního prostředí.“

15. 3. 2018 proběhla konference na téma: „Občan, spolek, obec a orgány ochrany životního prostředí“

Celkem přes 80 účastníků diskutovalo o tématech potenciálu, dosavadní praxe a změn v aktuálně platné legislativě, zejména v ochraně dřevin.

Velký díky patří všem přednášejícím, organizačnímu týmu a Městu Neratovice, bez jeho podpory a záštity by se konference nemohla uskutečnit.

 • - Program konference Neratovice zde
 • - Plakátek konference Neratovice zde